Radni stol zatvoreni bez vrata, inox

Model: RSZBV